Pagalba

Internetiniame puslapyje Vilniaus miesto nekilnojamos kultūros vertybės pirmą kartą pateikiamas platus Senamiesčio ir Naujamiesčio pastatų ekspertinis paveldosauginis vertinimas su galimybe pagrindinius urbanistinius duomenis matyti virtualiame žemėlapyje. Sukurta galimybė maketuoti ir atsispausdinti įvairaus mastelio žemėlapius su Senamiesčio ir Naujamiesčio pastatais pagal architektūrinį stilių, paveldo objektų statybos pradžią, jų paveldosauginį statusą, pažiūrėti per 4500 pastatų nuotraukų ir gauti ekspertinius bei architektūrinius - istorinius duomenis apie 2893 pastatus. Ši informacija sukaupta iš Miesto plėtros departamento Kultūros vertybių skyriaus organizuotų ekspertizių, o nuotraukos panaudotos iš InterSave projekto. Duomenų bazę „Paveldas“ suformavo SĮ „Vilniaus planas“ GIS skyriaus specialistai. Jie kartu su UAB „Hnit-Baltic Geoinfoservisas“ specialistais parengė Interneto puslapį. Ateityje planuojama duomenų bazę „Paveldas“ ir internetinį puslapį papildyti duomenimis apie kitų Vilniaus miesto rajonų nekilnojamas kultūros vertybes.
Tokia išsami informacija apie Senamiesčio ir Naujamiesčio pastatus pateikiama pirmą kartą, todėl galimi netikslumai ir klaidos. Pasiūlimus ir pastabas prašome siųsti adresais: giedre.pilipavičiene@vilnius.lt, jurate.mokunaite@vilnius.lt, rita.kavaliauskiene@vilnius.lt.